Lumipalloefekti 2021

Kuratoin Lumipalloefekti 2021 – Pohjoisen nykytaiteen näyttelyn Oulun taidemuseoon.
Vietin tammikuussa kaksi viikkoa Rovaniemellä tehden taiteilijavalintoja avoimen haun kautta tulleista hakemuksista. Näyttely rakentuu yhteistyössä taiteilijoiden ja Oulun taidemuseon kanssa vuoden 2021 aikana ja avautuu lokakuussa. Tervetuloa!


LEHDISTÖTIEDOTE 4.2.2021

Pohjoissuomalaista nykytaidetta esittelevän Lumipalloefekti-näyttelyn taiteilijavalinnat on tehty. Avoimella teoshaulla saatiin yhteensä 175 hakemusta, jotka sisälsivät yli 300 teosehdostusta. Vuonna 2021 näyttelyn kuratoinnista sekä taiteilija- ja teosvalinnoista vastaa taiteilija-kuraattori Pauliina Leikas, joka on toiminut mm. kainuulaisen Mustarindan toiminnanjohtajana.

”Hakemusten taiteilijoiden kirjo oli ilahduttava, ikäjakauma suurimpia mahdollisia ja suhde taiteen tekemiseen oli monella eri, mutta kaikille yhtä tärkeä.  Hakemuksissa oli edustettuna monialainen ja rajoja ylittävä pohjoinen taidekenttä. Taso oli kova ja valintojen tekeminen ei ollut helppoa.” Leikas kertoo.

Lokakuussa Oulun taidemuseossa avautuvaan Lumipalloefektiin valittiin aikaisempia vuosia pienempi taiteilijajoukko. Tulevassa näyttelyssä on mukana kahdeksan taiteilijaa: Markku Heikkilä (s. 1959, Rovaniemi), Riikka Keränen (s. 1984, Ristijärvi), Sanna Krook (s. 1976, Oulu), Kirsti Muinonen (s. 1943, Oulu), Johanna Pöykkö (s. 1977, Oulu), Eija Ranta (s. 1980, Hailuoto) sekä taiteilijapari Raisa Raekallio (s.1978, Kittilä) ja Misha Del Val (s. 1979, Kittilä).

Valittuja taiteilijoita ja teoksia yhdistää tutkimuksellinen ote taiteen tekemiseen. ”Teosten teemat tapailevat paikkaamme ajan jatkumolla: elämänmuotomme perustuksia ja mahdollisia olemisen muotoja.” kuraattori Pauliina Leikas kuvailee tulevan näyttelyn teemoja.

Taiteilijamäärän vähentämisen takana oli ajatus tehdä tämän kertaisesta Lumipalloefektistä läpileikkaus-tyylisen katsauksen sijaan tilallisempi kokonaisuus, jota taiteilijat voivat työstää myös näyttelyvuoden aikana. Pienempi taiteilijamäärä mahdollistaa myös laajemmat teoskokonaisuudet kultakin taiteilijalta.

Lumipalloefekti on pohjoissuomalaista nykytaidetta esittelevä näyttely, jonka taiteilijat valitaan avoimen haun kautta ja jonka valinnoista vastaa kutsuttu kuraattori. Aluenäyttelyä ovat järjestäneet vuorollaan vuodesta 2012 lähtien Oulun, Rovaniemen, Kemin ja Aineen taidemuseo.

Lumipalloefekti Oulun taidemuseossa 27.11.2021.–30.1.2022.


www.ouka.fi/oulu/luuppi/oulun-taidemuseo