Mustarinda

Mustarinda-seura on taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.

Toiminnan ytimessä ovat nykytaide, rajat ylittävä tutkimus, käytännön kokeilut, viestintä, kasvatus ja tapahtumat. Mustarinda-seura kurottelee kohti jälkifossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä tietoa ja kokemuksellista taiteellista toimintaa.

Mustarinda-seura toimii kansainvälisesti ja paikallisesti. Toiminta on juurtunut Paljakan luonnonpuiston laidalla Kainuussa sijaitsevaan Mustarinda-taloon, jossa on monipuoliset taiteilija- ja tutkijaresidenssitilat ja jossa järjestetään näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia. 

www.mustarinda.fi

EDITmedian 10-vuotishaastattelu: https://editmedia.fi/muotoutuvien-yhteisollisyyksien-mustarinda/

Olen toiminut Mustarindassa aktiivina eri rooleissa kymmenen vuotta. Viimeisimpänä työskentelin vuodet 2018–2020 Koneen Säätiön rahoittaman Post-Fossil Transition -hankkeen mahdollistamana Mustarindan toiminnanjohtajana.

Mustarindan toimintaa. Graafinen suunnittelu: Pauliina Leikas

Tehtäviäni ovat olleet vuosien varrella mm. tapahtumien, seminaarien, näyttelyiden ja kurssien järjestäminen sekä asiantuntijatehtävät Kainuussa, Helsingissä ja ulkomailla. Kansainvälisen taiteilijaresidenssin ja taide­näyttelyiden ­kuratointi. Näyttelyiden ripustus, graafinen suunnittelu ja dokumentointi. Mustarinda-talon ylläpito ja vieraiden emännöinti sekä asiakaspalvelu. Apuraha­hakemusten tekeminen ja raportointi, tiedotus sekä muut kulttuurituottajan tehtävät. Erityisvastuualueinani ovat olleet organisaatiorakenne, luontosisällöt sekä julkaisu.

Syksyllä 2020 toteutimme ympäristökasvattaja Riitta Nykäsen kanssa opasteen Mustarindan luontopolulle.
Graafinen suunnittelu & kuvat: Pauliina Leikas

Hankkeita, joissa olen ollut mukana: Post-fossil Transition (Koneen säätiö), To Gather Together (Nordic–Baltic Mobility, Nordic Culture Point), North AIR (Suomen ja Skotlannin välinen residenssihanke, Suomen Lontoon instituutti), Frontiers in Retreat (EU – Kulttuurirahasto)

Mustarinda 10 -logo. Graafinen suunnittelu: Pauliina Leikas

Mustarindan puutarhablogi 2014–2015. Teksti & kuvat: Pauliina Leikas

Mustarinda Soi! -juliste 2014. Graafinen suunnittelu: Pauliina Leikas